top of page

WHATSAPP MESAJLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Güncelleme tarihi: 23 Oca 2021


Bir davaya ilişkin olarak mahkemeye sunulacak tüm deliller, kural olarak hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olmalıdır. Hukuka aykırı bir şekilde elde edilen deliller, söz konusu iddia veya savunmayı, şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya koysalar dahi, mahkemece delil olarak dikkate alınmayacaktır.

WhatsApp yazışmalarının delil olarak sayılabilmesi için, delili mahkeme huzuruna çıkaracak kişinin, söz konusu Whatsapp yazışmasının tarafı olması ve yazışmanın kendisi tarafından kayıt altına alınması gerekir. Grup halinde yapılan konuşmalarda ise o grupta bulunan tüm kişiler yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanılabilir. …Türk Ceza Kanunu'nun 243. maddesinde yer alan “Bilişim Sistemine Girme” suçunun meydana gelebilmesi için, kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.


Hangi Davalarda WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir ?


Eşler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında, eşlerden birinin diğerine hakaret ve tehdit içeren beyanları, boşanma ya da bu iddialara ilişkin ceza davalarında delil olarak mahkemeye sunabilir.


Aldatma (Zina) iddiasına dayalı boşanma davalarında, eşlerden birinin birliktelik yaşadığı 3. şahısla yapmış olduğu Whatsapp yazışmalarının, diğer eş tarafından hukuka aykırı şekilde elde edip mahkemeye sunması uygulamada sıkça rastlanan bir durumdur. Bu tür bir delil yargılama esnasında mahkemeye sunulsa dahi, kural olarak hukuka aykırı olarak elde edildiğinden, delilin mahkeme tarafından dikkate alınması mümkün olmayacaktır.


Ancak eşler arasında gerçekleşen bir WhatsApp yazışmasında, eşlerden birinin aldatma eylemini itiraf ettiği bir yazışması diğer eş tarafından davada delil olarak sunulabilecektir.


Nitekim konuşmanın içeriğine müdahale edilmesi, ekleme yahut çıkarma yapılması, konuşmanın yönlendirilmesi gibi ihtimaller sebebiyle çoğu dijital kayıt ve deliller gibi, WhatsApp yazışmaları da mutlak ve kesin delil olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, bu deliller, diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde, davada ispata yardımcı olabilmektedir.


SMS Mesajları ve Telefon Görüşmeleri Delil Olabilir mi?


SMS mesajları ve telefon arama kayıtlarının talep edilmesi halinde, mahkeme tarafından söz konusu GSM operatörüne resmi bir yazı yazılarak bu kayıtların dava dosyasına konulmak üzere mahkemeye gönderilmesi istenebilir.


Ayrıca önemle belirtilmesi gerekir ki, mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine, GSM operatörü tarafından gönderilen kayıtlarda yalnızca, arayan ve aranan numara, arama tarihi ve saati, konuşma süresi ile SMS gönderen numaranın ve SMS tarihinin neler olduğu yer alır.


Yazar: Alperen YEŞİLTAŞ

 

KAYNAKÇA

421 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page