TÜRK CEZA YARGISI BAKIMINDAN GÜLŞEN’İN YARGILAMA SÜRECİ

Türk Ceza Hukukunun amacı nedir? Kişileri Türk Ceza Kanunlarına uygun

olarak ıslah edip, devletin ve kanunların üstünlüğünü göstererek kişiyi topluma

kazandırmaya çalışmak mı? Yoksa yapılan eylemi toplumun yönlendirmesine

göre, eylemin öznesini belirleyerek toplumun içini rahatlatmak mı?

Ceza hukukunun amacı ve görevi; toplumsal ve sosyal barışı sağlamak, suç

işlenmesini önlemek, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzenini, kamu

güvenliğini ve Hukuk devletinin ilkelerini korumaktır. Verilen cezaların en

önemli amacı ıslah edici olmasıdır. Ceza kanunları bu amaçlara hizmet

etmelidir. Bireyler ancak bu şekilde tekrar topluma kazandırılır. Aksi takdirde

‘hukuk devleti’ kavramından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

 

Son günlerde gündemde yer alan ve sıkça tartışmalara sebep olan olayda,

Sanatçı Gülşen’in konseri sırasında ülkedeki bir kesim insana karşı sarf ettiği